Vi kan stolt meddela att Desquare har beviljats ekonomiskt stöd från EU för vår digitaliseringsresa och efterföljande internationalisering!

I höstas ansökte vi om stöd efter tips från Almi Östergötland om de digitaliserings- och internationaliseringscheckar som Almi och Tillväxtverket utannonserar. Det bidrag vi blivit beviljade kommer underlätta för oss att snabbare genomföra de satsningar vi planerat genomföra.
Under våren 2022 kommer vi med hjälp av stödet lansera en helt digital köpresa av vår plattform Designage samt komponenter och verktyg i mjukvaran för att mer självständigt klara av att skapa, underhålla och publicera material.
Med den digitala processen skapas också möjligheterna att skala vår digitala närvaro utanför Sveriges gränser. Där har internationaliseringschecken gett oss möjlighet att verifiera marknader i Europa, skapa kanaler och gett oss kunskap om marknadskultur och juridik.

Vi är väldigt nöjda med att vi blivit beviljade stödet och kan bara rekommendera alla företag att söka dessa checkar för att ta del av de EU-bidrag som finns till för företagen. Kolla i din region vilka stöd som finns genom att besöka almi.se eller tillväxtverkets tjänst för bidrag på minansokan.se