Spellistor

Designage funktionalitet för att hantera spellistor ger fantastiska möjligheter för schemaläggning och planering av ditt innehåll.

Lägg till media

Lägga till media till din playlist är enkelt. Du kan antingen lägga till många i taget genom Add Media fönstret eller dra och släppa direkt från mediabiblioteket.

Schemalägg

Ange när du vill att ditt media ska börja och sluta spelas. Du kan och välja att vissa klipp bara spelas vissa veckodagar. Om du inte anger något så spelas ditt media direkt på dina skärmar när du publicerar.

Spellistan är färgkodad för att du lätt ska förstå vad som spelas eller kommer spelas. Grönt för spelas, gult för kommande och rött för slutspelat.

Simulera förhandsvisning

Du har kan simulera en tid och dag framåt eller bakåt i tiden för att se hur spellistan ser just då.

Färgkodningen i spellistan visar vad som är aktivt, kommande eller ej kommer spelar mer.

Beskära

Du kan om du vill beskära bilder och video. Designage har stöd för att fylla bilden, men också genom att använda artificiell intelligens analysera bilden och beskära baserat på innehållet.

Du kan i förhandstitten se hur det kommer se i olika format och växla mellan landskap och porträtt.