Vägledning – personlig navigering inom byggnader – omfattar alla de element som människor använder för att navigera från plats till plats genom att ta reda på var de befinner sig och vart de ska gå. Enkelt, eller hur? 

Stora komplexa platser, t.ex. sjukhus, museer och köpcentrum, kan vara komplicerade platser för besökare och personal att navigera på, särskilt om de är obekanta eller besöker dem för första gången. Så hur kan digital skyltning hjälpa till?  

Vägledning och digital skyltning

När människor befinner sig i ett visst utrymme i ett visst syfte är digital skyltning ett verktyg för att hjälpa dem att navigera smidigare. Till skillnad från sin statiska motsvarighet kan digital skyltning enkelt anpassas till kommande evenemang, t.ex. en tillfällig konstutställning, eller ändras för att visa rutter förbi en plats, kanske för att minska trafikstockningar eller flaskhalsar i en byggnad. 

Det kan också vara till hjälp när platser inte används och besökarna behöver omdirigeras. Med allt visat på den digitala skylten finns det inget behov av ytterligare, dyra fysiska skyltar, som kanske bara behövs under en begränsad tidsperiod. 

När vi befinner oss på en ny eller okänd plats letar vi instinktivt efter skyltar och landmärken för att hitta vägen. Den digitala skyltningens mångsidighet innebär att när saker och ting förändras, t.ex. placeringen av avdelningar i ett varuhus, kan besökarinformationen uppdateras snabbt och enkelt med liten eller ingen kostnad eller komplikation. 

Interaktiva besökarkartor är också ett annat värdefullt verktyg för att hitta rätt på platser som köpcentrum, där besökarna kanske söker efter en viss butik. Digitala kartor som visas på digitala skyltar och som utnyttjar den senaste karttekniken gör det möjligt för besökarna att hitta vägen från den plats de befinner sig till den plats de behöver. 

Kombinationen av digital skyltning med sensorer kan också skapa ett kraftfullt verktyg för att dela relevant, personligt innehåll med personer på en viss plats.

Händelsestyrt innehåll

Denna teknik är inte bara begränsad till statiska och fysiska platser. Den kan även användas i rörliga fordon, t.ex. bussar. Genom att utnyttja kraften i geofencing – med hjälp av GPS för att visa information baserat på var du befinner dig – är det möjligt att skräddarsy innehållet på skärmen till en viss plats. 

Ta till exempel digital skyltning i en taxi. Om den kopplas med GPS kan den visa information om det lokala området eller visa annonser för lokala företag. Det kan vara specialerbjudanden på en restaurang eller i en butik, eller ett kreativt och engagerande innehåll som framhåller att besökaren just har kört förbi en intressant butik. 

Samma teknik och metodik kan också användas i kontorslokaler. En digital skylt med en statisk position i den byggda miljön kan tillsammans med geofencing och/eller sensorer ge besökare eller anställda i en byggnad viktig navigationsinformation från närliggande datakällor, t.ex. restauranger och kollektivtrafik. 

Det kan handla om hur man hittar rätt byggnad från sin nuvarande position eller detaljer som öppettider och avgångstider. Och i en inte så avlägsen framtid kan din smarta telefon med NFC (Near Field Communication) användas för att utlösa mer personligt innehåll på en digital skylt, vilket ger ytterligare kreativa möjligheter att väcka förbipasserandes intresse.

Intelligenta skyltlösningar

När digital skyltning används tillsammans med sensorer och geofencing kan den bli ett kraftfullt verktyg för vägvisning med ofantliga kreativa möjligheter. Men det behövs också rätt strategi bakom det – och den varierar från företag till företag.

En potentiell fallgrop är att förlita sig för mycket på nyhetens behag i den nya tekniken för att fånga människors uppmärksamhet, eftersom intresset för den nya tekniken i sig snart falnar. Även om det inte finns någon universallösning är den övergripande prioriteringen alltid att slutanvändaren står i fokus. 

Vad är det för nytta med all denna teknik om den inte ger ett mervärde till slutanvändarens upplevelse?  

I slutändan måste tekniken ge målgruppen ett långvarigt värde som en del av en intelligent skyltningslösning.