N är människor går in på ett café eller snabbmatsrestaurang är syftet med besöket vanligtvis klart och tydligt och redan innan de ens har tittat på menyn har de valmöjligheterna i sina huvuden. Med andra ord har de redan fattat beslutet att köpa något. Så när kunderna väl har kommit in genom dörren är den verkliga utmaningen för en restaurang hur man kan maximera varje enskild försäljning och uppmuntra till återkommande köp. Ett sätt att fånga kundernas uppmärksamhet är att använda digital skyltning – inklusive digitala menytavlor.

Med den allt starkare kopplingen mellan skärmen på din smarta telefon och världen runt omkring oss är digital skyltning ett bekvämt och mångsidigt sätt att skapa omedelbar och varaktig påverkan på kunderna i den fysiska miljön. Den digitala menytavlan erbjuder ett smörgåsbord av alternativ att tillfredsställa kunder som är redo för nästa måltid.

Om man sätter kundernas bekvämlighet i främsta rummet kan man öka kundnöjdheten och öka försäljningen.

Digitala menytavlor ökar försäljningen med 28 %

En digital menytavla hjälper till att visa upp vad som finns på menyn och kan hjälpa dig att påverka kundernas val. En nyligen genomförd studie av Intel visade att den genomsnittliga beställningen ökade med upp till 28% i restauranger med digitala menytavlor installerade. Detta kan tillskrivas ett antal funktioner som är förknippade med digital skyltning.

Genom att visa högupplösta bilder av dina menyalternativ kan du omedelbart öka attraktionskraften för hungriga gäster som väntar i kö. Ta exemplet med en person som just har kommit förbi för att köpa en kaffe. Digitala menyer kan erbjuda en rad lockande kaffealternativ och även marknadsföra relaterade produkter. Så kunden kommer in och vill ha kaffe och går därifrån med kaffe och en munk tack vare en aptitretande bild (eller ett väl synligt erbjudande). Tänk dig att göra detta för varje kund – och du kan se hur försäljningen börjar öka.

Digitala skyltar får upp till 400 % fler visningar

Intel upptäckte också att kunderna är mer benägna att titta på digitala än statiska skyltar. Så med en hungrig gäst väl inne i din restaurang har du en utmärkt möjlighet för att förbättra kundernas engagemang, tillfredsställelse och lojalitet.

Valmöjligheterna kan ibland vara överväldigande, så att kombinera högkvalitativa bilder med lättlästa menyer är ett utmärkt sätt att hjälpa kunderna att fatta ett beslut, samtidigt som man guidar dem till specifika menyalternativ. Ge kunderna vad de vill ha, men hjälp dem också att välja saker som de inte visste att de ville ha. Undersökningar från Panasonic visade att för nästan tre fjärdedelar av snabbmatsrestaurangerna är en lättläst meny en prioritet.

Animerat innehåll får fem gånger fler visningar än statiskt innehåll

Det går inte att förneka att digitala skyltar ger möjlighet att skapa en mer upplevelseorienterad produktvisning för kunderna genom att kombinera rörelse och ljud med möjligheten att rikta uppmärksamheten bort från omgivningen. En annan studie från Intel visade att animerat digitalt innehåll fick fem gånger fler visningar än statiska affischer.

Genom att använda digital skyltning i väntkön har restauranger ett gyllene tillfälle att leverera rätt budskap vid rätt tidpunkt till sina gäster. Detta ytterligare lager av kontroll över budskapet är en viktig fördel jämfört med det statiska alternativet.

Digital skyltning kan minska den upplevda väntetiden

Genom att skapa innehåll i rika medier för kunder i väntkön kan man också distrahera kunderna från den upplevda väntetiden. Genom att tillhandahålla underhållande videor eller annat varumärkesrelaterat innehåll via digital skyltning har din restaurang inte bara en möjlighet att bygga en starkare varumärkeskoppling, utan du kan också bidra till att minska frustrationen för ”hungriga” kunder i samband med deras väntan.

Intressant nog visar forskning som Digital Signage Today tagit del av att den upplevda väntetiden kan minskas med upp till 35 % i restauranger där digital skyltning installerats.

Se till att kunderna återkommer

På en konkurrensutsatt marknad erbjuder digital skyltning i restauranger en mängd möjligheter och fördelar för att hålla kunderna nöjda och öka försäljningen.

Från att hålla kunderna i väntkön lugna, engagerade och kopplade till ditt varumärke till att fresta dem med smakliga rekommendationer som kan öka deras inköp, är digital skyltning ett kraftfullt marknadsföringsverktyg som hjälper till att överbrygga klyftan mellan digitala och fysiska miljöer.

Snabbare och mer korrekt service bidrar till att bygga upp en starkare kundlojalitet. Digital skyltning kan också hjälpa dig att öka kundlojaliteten ytterligare genom att leda kunderna till lojalitetsprogram och erbjudanden som uppmuntrar dem att komma åter inom en snar framtid.